Εκτύπωση

erbthsh spanakh

 

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2020

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς: τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα

 

Θέμα: «Μισθολογική εξομοίωση των υπαλλήλων που τοποθετήθηκαν μετά την 11η Οκτωβρίου 2018 στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, της ΑΑΔΕ, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου».

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Οι υπάλληλοι που διορίστηκαν μετά την 11η Οκτωβρίου 2018 στο Υπουργείο Οικονομικών, στην Α.Α.Δ.Ε., στην ΕΛ.ΣΤΑΤ., στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, δεν υπάγονται στο καθεστώς της Προσωπικής Διαφοράς της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν.4354/2015 όπως αυτή διαμορφώθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.4024/2011, καθώς η τελευταία φορά που αποδόθηκε η Προσωπική Διαφορά ήταν βάσει του ν.4569/2018 (ΦΕΚ Α 179/11-10-2018), δημιουργώντας ένα άνισο και άδικο καθεστώς δύο ταχυτήτων μεταξύ των υπαλλήλων, για τους οποίους ισχύει το εξής παράδοξο: ενώ διαθέτουν τα ίδια προσόντα και παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες, αμείβονται με διαφορετικό τρόπο ένεκα του χρόνου τοποθέτησής τους στις ως άνω υπηρεσίες.

Πρόκειται για υπαλλήλους διαφόρων κλάδων όπως, Εφοριακών, Τελωνειακών, Διοικητικών-Οικονομικών, Δημοσιονομικών, Πληροφορικής, Χημικών κ.α., οι οποίοι τοποθετήθηκαν είτε από διορισμό είτε από μετάταξη και διαθέτουν ιδιαίτερα υψηλά προσόντα. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις προκηρύξεις, τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα που προϋπέθεταν οι θέσεις τους περιλαμβάνουν Πτυχίο Οικονομικών, Νομικών ή άλλων πανεπιστημιακών σπουδών κατά περίπτωση, πολυετή εμπειρία στο αντικείμενο τους και μεταπτυχιακούς τίτλους σε συγκεκριμένα πεδία. Οι αποδοχές τους υπάγονται στο Ενιαίο Μισθολόγιο του ν.4354/2015 σύμφωνα με το οποίο ο αρχικός μηνιαίος μισθός διαμορφώνεται στα 733 ευρώ, ποσό δυσανάλογα χαμηλό σε σχέση με τα προσόντα τους και της ευθύνης των υποθέσεων που χειρίζονται.

Να σημειωθεί ότι οι εφοριακοί και τελωνειακοί υπάλληλοι που διορίστηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών και στην ΑΑΔΕ μετά τον Οκτώβριο του 2018, εργάζονται σε Υπηρεσίες της «πρώτης γραμμής» όσον αφορά στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της δασμοφοροδιαφυγής και της λαθρεμπορίας (ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ, ΣΔΟΕ, ΥΕΔΔΕ, Τμήματα Ελέγχων και Δικαστικού των Δ.Ο.Υ. Α’ Τάξης, Διευθύνσεις Εισπράξεων, Ελέγχων, Επίλυσης Διαφορών, Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων κ.α.) και χειρίζονται υποθέσεις φορολογικού και εισπρακτικού ενδιαφέροντος.

Όλα τα παραπάνω δημιουργούν μία άδικη μισθολογική διάκριση μεταξύ νέων και παλαιών υπαλλήλων, καθώς όσοι ανέλαβαν υπηρεσία μετά την 11η Οκτωβρίου 2018 δεν λαμβάνουν την Προσωπική Διαφορά, με αποτέλεσμα να αμείβονται με χαμηλότερες αποδοχές από τους συναδέλφους τους που διαθέτουν τα ίδια τυπικά προσόντα και επιτελούν το ίδιο έργο υπό τις ίδιες εργασιακές συνθήκες.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1β του Συντάγματος όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας.

Επειδή οι εν λόγω υπάλληλοι διαθέτουν πολυετή προϋπηρεσία που τους ανατίθενται εργασίες με ιδιαίτερα αυξημένη ευθύνη,

Επειδή οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης, που το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί εξαιτίας των έκτακτων αναγκών που δημιουργήθηκαν από τις συνέπειες της πανδημίας,

Επειδή η προαναφερόμενη κατάσταση έχει φέρει σε δυσχερή οικονομική θέση τους εν λόγω υπαλλήλους, πολλοί δε από τους οποίους έχουν διοριστεί σε θέσεις που βρίσκονται μακριά από τις εστίες τους,

Επειδή η επιλογή της προηγούμενης Κυβέρνησης να παρακολουθούν υποχρεωτικά οι νέοι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ πρόγραμμα εκπαίδευσης της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας στην Περιφέρεια Αττικής, ανάγκασε πολλούς νεοδιοριζόμενους Εφοριακούς και Τελωνειακούς (1Γ/2017) που κατοικούσαν στην Περιφέρεια να επωμιστούν το τεράστιο κόστος διαβίωσης στην Αθήνα,

Επειδή η καταβολή της Προσωπικής Διαφοράς αποτελεί πάγιο αίτημα των τριών Ομοσπονδιών του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ,

Επειδή η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έδινε μόνο υποσχέσεις ότι θα επιλυθεί το δίκαιο αίτημα των εργαζομένων αυτών, αλλά στην ουσία αδιαφόρησε και δεν προχώρησε στην επίλυση του προβλήματος,

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Προτίθεστε να αποδώσετε την Προσωπική Διαφορά σε όλους τους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, της Α.Α.Δ.Ε., της ΕΛ.ΣΤΑΤ., του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, που διορίστηκαν μετά την 11η Οκτωβρίου 2018;

 

2) Σε ποιες άλλες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να αρθεί οριστικά η μισθολογική αυτή ανισότητα που υφίστανται οι εν λόγω υπάλληλοι και να εξομοιωθούν οι αποδοχές τους με αυτές των υπολοίπων συναδέλφων τους;

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 

 

Βασίλειος-Πέτρος Ν. Σπανάκης

 

Κατεβάστε και εκτυπώστε την ερώτηση εδώ